All rights reserved 2020 Statut Klubu Deklaracja Członkowska Działalność - Jesteśmy Klubem w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa i podlegamy wpisowi do ewidencji prowadzonej przez     właściwego dla siedziby Klubu Starostę. - Działamy zgodnie z ustawą prawo o stowarzyszeniach, ustawą o sporcie oraz Statutem. - Nasze działania oparte są na pracy społecznej naszych członków. Cele - Rozwijanie różnych form kultury fizycznej, rekreacji ruchowej i rehabilitacji ruchowej. - Rozwój SUP (Stand Up Paddle) we wszystkich jego formach. - Organizacja, popularyzacja, rozwój sportu i rekreacji SUP. - Zapewnienie członkom Klubu możliwości udziału w sporcie rekreacyjnym. - Pomoc członkom Klubu w udziale w zawodach sportowych w kraju jak i zawodach międzynarodowych. - Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również tworzenie    dogodnych warunków w tym zakresie. - Zapewnienie mieszkańcom miasta Katowice i woj. Śląskiego splendoru z tytułu osiąganych wyników sportowych. - Poprzez krzewienie kultury fizycznej, przeciwdziałanie patologiom społecznym takim jak alkoholizm i narkomania.